Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Phượng Sơn

Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
thphuongson1@gmail.com